Kiến thức Cân Chỉnh Đồng Trục (Cân Tâm)

Lợi ích của việc cân chỉnh khớp nối bằng Laser

Theo thống kê về các nguyên nhân gây ra sự cố cho thiết bị, mất độ đồng tâm khớp nối chiếm đến 50% các nguyên nhân gây ra hư hỏng cho thiết bị quay.

Xem thêm