Kiến thức Hệ thống điện

GIÁM SÁT PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ ONLINE CHO TỦ TRUNG THẾ

Phóng điện cục bộ (PD) là dấu hiệu đầu tiên dẫn đến sự cố cách điện. Cường độ PD càng cao thì sinh ra kết quả hư hỏng lớp cách điện hoàn toàn càng nhanh.

Xem thêm