Dịch Vụ Tư Vấn & Đào Tạo

Sự thành thạo trong công việc của nhân viên là yếu tố rất quan trọng cho một công ty thành công. Để công ty thành công lâu dài, đòi hỏi nhân viên phải được đào tạo bài bản cho mỗi công việc được giao. 


VPower là công ty có khả năng cung cấp các khóa đào tạo liên quan đến bảo trì chẩn đoán cho khách hàng với những công nghệ chẩn đoán riêng lẻ cho đến việc thiết lập một chương trình bảo trì chẩn đoán hoàn chỉnh bao gồm nhiều công nghệ khác nhau.

 Dịch vụ tư vấn bao gồm:

 • Tư vấn RCM/PdM: Tư vấn thiết lập chương trình bảo trìchẩn đoán cho từng công nghệ riêng lẻ hay kết hợp nhiều công nghệ cho nhà  máy.

 • Tư vấn quản lý tài sản/thiết bị theo ISO55000 và tối ưu bảo trì và thay thế thiết bị dựa trên mô hình rủi ro (CBRM).          
 Những khóa đào tạo tại nhà máy và tại văn phòng:
 •  Quản lý tài sản/thiết bị (3 ngày)
 •  Bảo trì dựa trên độ tin cậy (RCM) (3 ngày)
 •  Bảo trì chẩn đoán (PdM) (3 ngày)
 •  Kiểm tra phóng điện cục bộ và phân tích (2 ngày)
 •  Kiểm tra/phân tích động cơ Online/Offline (3 ngày)
 •  Cân tâm bằng phương pháp laser (2 ngày)
 •  Thu thập số liệu rung và phân tích (3 ngày)
 •  Kiểm tra nhiệt hồng ngoại và phân tích (2 ngày)
 •  Kiểm tra siêu âm và phân tích (2 ngày)
 •  Cân bằng động (2 ngày)

 Và những khóa đào tạo được cấp chứng chỉ quốc tế khác như:

 • Phân tích nhiệt hồng ngoại( Leve I, II)
 • Phân tích rung động (Level I, II)
 • Phân tích siêu âm (Lelvel I, II)