Giải Pháp Cho Động cơ điện AC&DC - CCAM

CCAM (Comprehensive Condition Assessment for Motor ): Các Giải pháp đánh giá tình trạng toàn diện cho động cơ điện trung và hạ thế bằng đa công nghệ nhằm phát hiện sớm nhất các dấu hiệu hư hỏng của động cơ.
Giải Pháp Cho Động cơ điện AC&DC - CCAM
Giải Pháp Chẩn Đoán Phóng Điện Cục Bộ (PD) Cho Động Cơ Trung Thế - PCAM Giải pháp đánh giá toàn diện tình trạng động cơ AC/DC (CCAM)

Giải Pháp Cho Hệ thống điện - PCAS

PCAS (Power Condition Assessment Solutions): Các giải pháp đánh giá toàn diện tình trạng cho hệ thống điện nhằm phát hiện từ sớm các dấu hiệu hư hỏng trên thiết bị trung thế, hạ thế và trạm điện.
Giải Pháp Cho Hệ thống điện - PCAS
Giải pháp đánh giá tình trạng trạm điện 110 kV (PCAS-Y) Giải pháp đánh giá tình trạng Tủ Trung Thế (PCAS-G) Giải pháp kiểm tra phóng điện cục bộ cho cáp trung thế (PCAS-C) Giải pháp đánh giá tình trạng Máy Biến Áp (PCAS-T)

Giải Pháp Cho Máy phát điện - GCAS

GCAS (Generator Condition Assessment Solutions) Các giải pháp đánh giá tình trạng cho máy phát điện nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng của stator, rotor.
Giải Pháp Cho Máy phát điện - GCAS

Giải Pháp Cho Thiết bị cơ khí - MCAS

MCAS (Machine Condition Assessment Solutions): Các giải pháp đánh giá tình trạng nhằm phát hiện từ sớm các dấu hiệu hư hỏng cho thiết bị cơ khí như hộp số, vòng bi, bơm, quạt, máy nén, bẫy hơi, vv...
Giải Pháp Cho Thiết bị cơ khí - MCAS
Giải pháp đánh giá tình trạng định kỳ cho hộp số Giải pháp kiểm soát bôi trơn bạc đạn bằng công nghệ siêu âm Đánh giá tình trạng hư hỏng của hệ thống cơ khí bằng công nghệ siêu âm